9 законів карми

1) Закон відповідності:
Все побудовано на одних і тих же принципах, тому мале рівне великому. Всесвіт таке ж тіло, як наше. Що відбувається з нами, те і з всесвітом і навпаки. Те, що хоче душа, того і хоче Всесвіт, того і хочемо ми. Коли ми спілкуємося зі своєю душею, ми завжди можемо дізнатися, правильно ми робимо чи ні.
2) Закон протилежності:
Всесвіт складається з протилежностей. Кожне явище має свою протилежність, без якої вона не може існувати. Протилежності – це частини єдиного цілого і розрізняються вони рівнем прояву властивих їм якостей.
3) Закон прояву:
В основі всього лежить образ, ідея. Образ, думка і ідея передують будь-якому матеріальному явищу. Наше життя – це результат наших образів і думок. Все, що людина бажає, виконується.
4) Закон з’єднання:
Подібне притягує подібне і з’єднується з ним, стаючи його провідником. З’єднуючись із щастям, багатством, радістю ми стаємо провідниками їх в світ.
5) Все в світі рухається і розвивається:
Розвиток в русі вічний, зупинка і прив’язка до певної ситуації веде до застою і руйнування. Зупинка і застій – прояв смерті. Справжня стабільність можлива тільки в гармонії із Всесвітом і в спокійній благодушній готовності до змін.
6) Закон циклічності:
Все відбувається циклічно, всi явища виникають і досягають найбільшої висоти і занепадають, щоб знову почати рух вгору. Щоб майбутнє було прекрасним, треба винести уроки з минулого, змінивши його в собі, і тоді воно повернеться до нас вже в матеріальному світі.
7) Закон гойдалки:
Протилежності рівні за силою, тому відстань розмаху вправо дорiвнює розмаху вліво. У кожному явищі від самого початку закладена протилежність, тому кожне явище прагне перетворитися на свою протилежність. Коли ми навчимося підтримувати свою свідомість в стані порядку, чорна смуга для нас не настане ніколи.
8) Закон причинності:
У Всесвіті існує причинно-наслідковий зв’язок між явищами. Все, що з нами відбувається – результат закономірного слідства, яке витікає з причини. Ліквідувавши причину, ми ліквідуємо і наслідок. У Всесвіті немає випадковостей. Будь-який випадок означає закономірності, ще не усвідомлені нами. У Всесвіті все тісно взаємопов’язано і ніщо випадкове не може з’явитися на нашому шляху. Все, що відбувається з нами, має свою причину в минулому. Щоб уникнути неприємних ситуацій, позбутися від хвороб і жити щасливо потрібно переглянути своє минуле і переробити всі неприємні моменти.
9) Закон єдності:
Минуле і майбутнє – це одне. Коли досягнута єдність в рівновазі, знаходиться такий центр, де дія досягає такої швидкості, що стає рівною спокою в бездіяльності, тоді можливо з’єднатися повністю з Всесвітом і стати світлом.

Дивись також